Belgian Travel Academy
 

TIR aflevering 3: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

 Uittreksel uit het Travel Intelligence Report Q3.2023 | Fit for 55-package (Verordening (EU) 2021/1119).

De post-COVID-periode heeft een indrukwekkend aantal Europese regelgevingen op het gebied van klimaat, energie, grondgebruik, transport en belastingen voortgebracht om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Dit is het "Fit for 55-package," dat in juli 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd.

Verschillende regelgevingen hebben betrekking op onze sector, en de data van inwerkingtreding van deze regelgevingen komen snel dichterbij.

In dit gedeelte proberen we deze regelgevingen die van toepassing zijn op ons te verduidelijken, zodat we ons bewust worden van de urgentie om ze te kennen, te begrijpen en te kunnen communiceren.

Aflevering 3: De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), van kracht sinds 5 januari 2023, van toepassing vanaf boekjaar 2024 voor rapporten die in 2025 worden gepubliceerd.

Wat zegt deze richtlijn? Deze richtlijn 'verbetert' de vorige (NFRD), die slechts van toepassing was op 11.500 bedrijven. Deze geldt nu voor de 50.000 grootste EU-ondernemingen in eerste instantie. Ze eist dat ze, naast hun financiële resultaten, ook informatie verstrekken over hun milieuacties, sociale aspecten (werknemersbehandeling, mensenrechtenrespect), de strijd tegen corruptie, diversiteit in de raden van bestuur van bedrijven, maar ook, om het kort te houden en ons te concentreren op wat ons interesseert: hoe reizen hun werknemers en wat is de CO2-impact van deze reizen?

We hebben eerder gesproken over compensatie wanneer u vluchten verkoopt, enkele maanden geleden. In juli hebben we het woord "bijdrage" gebruikt, omdat we CO2-uitstoot nooit echt compenseren. Sinds vrijdag en de opmerkelijke interventie van de heer Paul Peeters tijdens het BATM-evenement, is het devies 'stop met compenseren, koop SAF': dezelfde boodschap die Frédéric Dechamps, Brussels Airlines, bracht tijdens ons evenement op 18 september laatstleden.

De wereld verandert op een ongelooflijk snel tempo. De eisen voor rapportage worden steeds strenger en gedetailleerder. U bent de leverancier van deze grote bedrijven, en ook van de kleinere. U zult de benodigde informatie moeten verstrekken om aan deze verplichtingen te voldoen. We kunnen u alleen maar aanmoedigen om u snel te informeren en op te leiden. Ons doel is om u zo goed mogelijk te informeren en u te helpen om zich op te leiden, altijd.

 

 
 
 

De CERTA & CERTA Green-labels: op weg naar 2024

 Het CERTA-label, wat is dat?

Het CERTA-label is een exclusieve Belgische certificering voor reisbureaus en reisorganisaties.

  1. Een label dat reizigers herinnert aan de 10 goede redenen om met een erkende reisonderneming in zee te gaan.
  2. Een label dat elke reisonderneming de mogelijkheid biedt om zichzelf te evalueren op conformiteit om te mogen opereren, en dat de voortdurende opleiding van medewerkers aanmoedigt.
  3. Een label waar steeds meer over gesproken wordt bij het FOD Economie (medeoprichter van de gedragscode), en bij beroepsverenigingen zoals Unizo, BECI en UCM.
  4. Een label dat nu wordt gevraagd door Waalse gemeenten voor alle openbare aanbestedingen.
  5. Een label waarvan we hopen dat het zelfs wordt toegejuicht door de hoogste regionale en federale instanties.


Het CERTA GREEN-label gaat nog verder door het duurzaamheidsproces van het internationale TRAVELIFE-label te integreren, waarvoor de BTC (Belgian Travel Confederation) zijn certificering als coach heeft behaald. Hiermee krijgt uw label internationale erkenning: uw lokale partners zullen u dankbaar zijn!

  1. Prijs: € 450,- exclusief btw per jaar (+ € 350,- voor CERTA GREEN). U gaat een verbintenis aan voor 2 jaar.
  2. Tijd: maximaal 4 uur om de 19 criteria in te vullen (alles is digitaal), en ca. 10 uren om de 5 verplichte e-learningmodules te volgen.
  3. Wie? Elke reisonderneming in het bezit van een insolventieverzekering, de eerste voorwaarde om in aanmerking te komen en erkend te worden als gecertificeerde reisonderneming (CERTA).

Hebt u die nog niet? Ga dan naar onze informatieve website of bel ons, we zullen u helpen. Want ja, in 2024 zullen we over de gecertificeerden praten: in de pers, op sociale media, op tv: we beloven dat we/u overal zullen zien!

Wilt u op 1 januari 2024 de label halen, begin er nu aan ! :-)

 

 

 
 
 

Niet te missen opleiding: Social Media als reisplanner

Sociale media in het toerisme zijn onmisbaar, maar heb je nog steeds vragen? Doe mee aan onze boeiende sessie en workshop om antwoorden te krijgen en je sociale mediastrategie te optimaliseren!

De Belgian Travel Confederation werkt samen met Thomas More - Toerisme en Recreatiemanagement om deze unieke training aan te bieden!

Het goede nieuws is dat deze training HYBRIDE is!
Je kunt deze zowel in persoon bijwonen als op afstand, afhankelijk van wat het beste past voor je.

Schrijf je nu in voor onze uitzonderlijke training over sociale media voor de reissector! 

 
 
 

Opleidingen in de kijker

 

BTW in de reissector en PRW in de praktijk

Tourism on Bike

IATA Foundation Course

Klik hier
Klik hier
Klik hier

 

 
 
 

Blijf op de hoogte

Volg ons op onze social media

 

 

 
 
 

BTC - Belgian Travel Confederation
www.belgian-travel-confederation.be

Boulevard Brand Whitlock 132, 1200 Bruxelles
info@btc-travel.be

 
BTA - Belgian Travel Academy
info@bta-travel.be
  Certa
certa@btc-travel.be

Mail envoyé à [email]